De ponyclub lessen vinden plaats op maandag- en dinsdagavond. Op de even weken wordt er dressuurles gegeven, op de oneven weken wordt er springles gegeven!

Op de maandagavond worden de lessen verzorgd door Yvonne Weernink.

De tijden van de lessen:

Les 1:  17.45 – 18.30 uur beginnersles

Les 2:  18.30 – 19.30 uur

Les 3:  19.30 – 20:30 uur

Op de dinsdagavond worden de dressuurlessen verzorgd door Angela Snippe en de springlessen worden verzorgd door Dominique Dost.

De tijden van de lessen:

Les 1:  18:00 – 19:00 uur

Les 2:  19:00 – 20:00 uur

Les 3:  20:00 – 21:00 uur

De lesindeling wordt gemaakt in overleg met bestuur en instructeurs. Afmelden moet bij Wim Renes (06 – 224 555 33).