Gebruik rijhal

Gebruik van onze rijhal:

De volgende afspraken hebben we samen gemaakt om het gebruik van de hal goed te laten verlopen:

  • § Rijden met een goedgekeurde cap is verplicht
  • § Mest en afval opruimen.(Mest meenemen naar huis)
  • § Paarden/pony’s loslaten in de bak is niet toegestaan
  • § Bij het verlaten van de rijhal verlichting uit doen en hal afsluiten
  • § Gebruikers dienen w.a. verzekerd te zijn.
  • § Honden aan de lijn

Op de volgende momenten is de rijhal gereserveerd voor onderstaande verenigingen:

Ponyclub maandag

dinsdag

Van 17.30 tot 21.00 uur.

Van 17.45 tot 21.30 uur.

Rijvereniging: woensdagsommigevrijdagen v.a. 18.00 uur de gehele avond.van 18.30 – 21.30 (zie aktiviteiten kalender)
Menclub donderdag v.a. 18.30 uur gehele avond

Buiten deze tijden is de hal vrij voor gebruik door sleutelbezitters, natuurlijk in goed onderling overleg. Hierbij is het van belang dat u het mededelingenbord in de kantine en de website, onder mededelingen, in de gaten houdt, zodat u weet wanneer de hal is gereserveerd voor andere activiteiten.

Hieronder nog even de afspraken zoals die op uw sleutelcontract zijn vermeld:

De sleutelhouder dient  zich tevens te houden aan de volgende specifieke regels:

De sleutel mag niet door derden gebruikt worden; wel door gezinsleden mits deze lid zijn van één van de aangesloten verenigingen. Dus broer, zus, ouders.

Gebruiker moet lid zijn van één van de aangesloten verenigingen om aangespannen of onder het zadel gebruik te maken van de rijhal.

Gebruiker mag geen lid worden van de menclub om uitsluitend onder het zadel te gaan rijden.

  • Schade en verlies van de sleutel dient onmiddellijk gemeld te worden.

Sleutels zijn te verkrijgen via de voorzitters van je eigen vereniging.