Het bestuur telt momenteel 6 bestuursleden:

Voorzitter Gerhard Paalman
Vice-voorzitter Mariëfke Oolbekkink
Secretariaat Milou Schreurs
Penningmeester Janet Bril 
Lid Miranda ten Vregelaar
Lid Milou Wolthuis
Westrijdsecretariaat zie www.startlijsten.nl