Het bestuur telt momenteel 4 bestuursleden:

Voorzitter Gerhard Paalman
Vice-voorzitter
Secretariaat Milou Wolthuis
Penningmeester Janet BrilĀ 
Lid Miranda ten Vregelaar
Westrijdsecretariaat zie www.startlijsten.nl